Tuổi Trẻ

Giáo dục bằng trải nghiệm, 'chạm' cảm xúc sinh viên

Hội Sinh viên Việt Nam đã lắng nghe ý kiến của phóng viên báo chí, truyền hình góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) vào chiều 27-6 tại Hà Nội và TP.HCM.